Aanvraagprocedure

Hoe kan ik een financiële ondersteuning aanvragen?

1. Quickscan

1. Quickscan

Doe de Quickscan en controleer of uw aanvraag voldoet aan onze doelstellingen.

Doe de QuickScan

2. Aanvragen

2. Aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in en geef aan welke middelen u nodig heeft.

Doe de QuickScan

3. Bevestiging

3. Bevestiging

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. U ontvangt van ons een bevestiging.

Doe de QuickScan

RICHTLIJNEN VOOR ONDERSTEUNING VAN GOEDE DOELEN

Het ENC fonds heeft richtlijnen bepaald op basis waarvan organisaties binnen Capelle aan den IJssel een beroep kunnen doen voor een financiële bijdrage.
Voorwaarden zijn:

Dat de organisatie een algemeen maatschappelijk doel dient.
Geen commerciële organisatie is of binding heeft met een commerciële organisatie.
Dat de organisatie gevestigd is in Capelle aan den IJssel.
Haar activiteiten gericht zijn op de Capelse samenleving.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet de organisatie:

Aantoonbaar en voor langere tijd actief zijn binnen Capelle.
Bekend zijn bij de gemeente en van onbesproken gedrag.

Jaarlijks kan eenmalig een beroep worden gedaan voor een bijdrage. Deze dient schriftelijk te worden ingediend, ondertekend door het actueel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuur. Ten minste twee bestuursleden, de voorzitter en penningmeester, ondertekenen de aanvraag. De aanvragen worden tijdens een bestuursvergadering door het voltallige bestuur van het ENC beoordeeld en al dan niet toegekend. Hiervan wordt schriftelijk bericht verzonden. Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen, hierover is geen communicatie van welke aard dan ook mogelijk.